Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi học offline môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên: Môn Toán sẽ tổ chức buổi học offline vào buổi đầu tiên ngày 06/9/2020 theo thời khóa biểu, các buổi còn lại học online bình thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo giãn cách trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Phòng thông báo Anh/Chị học viên mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn thường xuyên, đi vào hai khung giờ: 

_ Khóa 15 (2020) : học từ 7g45_9g30 (2 phòng 5.1 và 5.6)

_ Khóa 13,14(2018,2019): học từ 9g30 -11g00 (phòng5.6)

Tài liệu môn Toán sẽ có bán tại văn phòng Sau đại học Điện Biên Phủ vào sáng thứ 7 tuần này ngày 29/8/2020. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN