Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Văn Thị Thiên Trang

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" của NCS Văn Thị Thiên Trang để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

 

Tên luận án: “Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc”.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Hoài Bắc

 

Nội dung báo cáo học thuật lần 2: CÁC ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

1. Giới thiệu: Lĩnh vực nghiên cứu, bài toán nghiên cứu

2. Khai thác mẫu tuần tự dựa trên ràng buộc itemset

3. Ứng dụng tập mẫu thỏa ràng buộc trong khai thác luật có ràng buộc

4. Khai thác mẫu truy cập Web dựa trên ràng buộc chuỗi con

5. Kết luận và hướng phát triển

6. Các công trình khoa học đã công bố

 

 

 

Thời gian: 14h00 chiều thứ năm, ngày 08/08/2019

Địa điểm: Lầu 05, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, 291 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự.

Trân trọng.