Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 2 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án: “Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng”.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc

Nội dung báo cáo học thuật lần 2:

- Các hạn chế của các tác giả trước (tóm tắt P1)

- Các đề xuất của tác giả.

- So sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm của tác giả với các công trình của tác giả khác.

- Bình luận.

Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 05/11/2020

Địa điểm: Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự.

Trân trọng.