Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 1 của NCS Phạm Thế Anh Phú

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01" cho NCS Phạm Thế Anh Phú để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án: “Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng”.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Phúc

Nội dung báo cáo học thuật lần 1: Tổng quan về "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất"

Thời gian: 9h30, thứ 6 ngày 02/10/2020

Địa điểm: Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS sắp xếp tham dự.

Trân trọng.