Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS Nguyễn Duy Khánh

Kính chào Quý Thầy, Cô, Anh, Chị NCS,

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" của NCS. Nguyễn Duy Khánh để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

 

Tên luận án: “Một số cách tiếp cận dựa trên dựa trên xử lý ảnh và video cho bài toán quản lý giao thông”

Người hướng dẩn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy

 

Nội dung báo cáo học thuật lần 02:

 

1. Mục tiêu của luận án

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

3. Các phương pháp đề xuất

3.1. Các phương pháp cải tiến bộ phát hiện đối tượng dựa trên đặc trưng tự thiết kế.

3.2. Các phương pháp cải tiến bộ phát hiện đối tượng dựa trên mạng học sâu

3.2.1. Phương pháp phát hiện trên tập đối tượng bỏ sót.

3.2.2. Phương pháp tăng cường bộ phát hiện dựa trên dữ liệu nhân tạo.

4. Các kết quả đạt được

5. Các công trình đã công bố

6. Kết luận và hướng phát triển  

Thời gian: 09h00 sáng thứ sáu, ngày 21/06/2019

Địa điểm: Phòng E5.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự.

Trân trọng.