Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường

Kính chào Quý Thầy, Cô

Khoa Khoa học máy tính sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS Bùi Danh Hường.

Tên luận án: “Phát triển các thuật toán khai thác mẫu và mẫu đóng trên cơ sở dữ liệu định lượng”.

Người hướng dẫn:  - PGS.TS. Võ Đình Bảy

                                    - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Nội dung báo cáo học thuật lần 1: TỔNG QUAN LUẬN ÁN

1. Giới thiệu bài toán nghiên cứu

2. Khảo sát các nghiên cứu liên quan

3. Động cơ, mục tiêu nghiên cứu

4. Phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu

5. Kết quả nghiên cứu, đóng góp của luận án

6. Các công trình khoa học đã công bố

7. Kết luận

Thời gian: 14h00 chiều thứ Hai, ngày 01/02/2021

Địa điểm: phòng E5.3

Kính mới Quý Thầy, Cô sắp xếp đến tham dự.

Trân trọng.