Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật của NCS Nguyễn Đình Hiển và NCS Trần Sơn Hải

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 01 của NCS. Nguyễn Đình Hiển và NCS. Trần Sơn Hải để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn".
NCS. Nguyễn Đình Hiển

Tên luận án: "Phương pháp biểu diễn tri thức theo cách tiếp cận đại số"
Người hướng dẩn: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
 
Nội dung báo cáo:

1. Tổng quan về các phương pháp biểu diễn tri thức và suy luận
2. Hệ thống ứng dụng dựa trên cơ sở tri thức
3. Mục tiêu của luận án
4. Các kết quả đã thực hiện

Thời gian: 08h30 sáng thứ sáu 22/12/2017

Địa điểm : Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCS. Trần Sơn Hải
Tên luận án: "Nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống phân lớp ảnh"
Người hướng dẩn: PGS.TS. Lê Hoàng Thái
 
Nội dung báo cáo:

1. Tổng quan bài toán phân lớp ảnh

2. Mô hình phân lớp ảnh theo đặc trưng thủ công (hand-crafted features)
3. Mô hình phân lớp ảnh theo đặc trưng tự động (deep features)
4. Một số kết quả đã đạt được

Thời gian: 10h00 sáng thứ sáu 22/12/2017

Địa điểm : Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.