Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật của NCS Đoàn Huấn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Đoàn Huấn"
 

Tên luận án: "Nghiên Cứu Đề Xuất Mô Hình Dự Báo Các Yếu Tố Rủi Ro Trong Hệ Thống BI"
Người hướng dẩn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân - PGS.TS. Hồ Bảo Quốc
 
Nội dung báo cáo:

1. Bối cảnh và động cơ nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Các đóng góp của luận án
4. Các nghiên cứu liên quan
5. Nội dung nghiên cứu:
 - Phương pháp nhận diện và phân tích rủi ro rõ
 - Phương pháp nhận diện và phân tích rủi ro mờ
 - Khung thức (Framework) nhận diện và phân tích rủi ro
 - Phát triển thuật toán FCM-E
 - Phát triển thuật toán FCM-R

6. Kết luận và hướng phát triển.

Thời gian: 14h30 chiều thứ ba 26/12/2017

Địa điểm : Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.