Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi báo cáo học thuật của các NCS Đỗ Thị Thanh Tuyền, NCS Nguyễn Đình Hiển và NCS Trần Sơn Hải

Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học

Khoa Khoa học máy tính, sẽ tổ chức "Buổi báo cáo học thuật lần 02" của các NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền, NCS. Nguyễn Đình Hiển và NCS. Trần Sơn Hải để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

NCS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

Tên đề tài luận án: "Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa"

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Đăng; PGS.TS. Vũ Đức Lung

Nội dung báo cáo:

1. Giới thiệu vấn đề

2. Các nghiên cứu liên quan

3. Mục tiêu nghiên cứu

4. Phương pháp thực hiện

5. Kết quả nghiên cứu

6. Thử nghiệm và đánh giá

7. Hướng phát triển

Thời gian: 09h30 sáng thứ ba 13/03/2018

Địa điểm : Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NCS. Nguyễn Đình Hiển

Tên luận án: "Phương pháp biểu diễn tri thức theo cách tiếp cận đại số"

Người hướng dẩn: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

Nội dung báo cáo học thuật 2: Các mô hình biểu diễn tri thức

1. Mục tiêu luận án

2. Mô hình biểu diễn tri thức quan hệ

3. Mô hình biểu diễn tri thức toán tử

4. Mô hình biểu diễn tri thức quan hệ và toán tử

5. Kết luận

Thời gian: 08h30 sáng thứ tư 14/03/2018

Địa điểm : Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NCS. Trần Sơn Hải

Tên luận án: "Nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống phân lớp ảnh"

Người hướng dẩn: PGS.TS. Lê Hoàng Thái; GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Nội dung báo cáo học thuật lần 2: Các mô hình phân lớp ảnh

1. Giới thiệu và mục tiêu của luận án.

2. Mô hình phân lớp ảnh với đặc trưng thủ công

3. Mô hình phân lớp ảnh với đặc trưng tự động

4. Một số kết quả đạt được

5. Kết luận

Thời gian: 10h00 sáng thứ tư 14/03/2018

Địa điểm: Phòng C108, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính mời Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị NCS, HV cao học sắp xếp đến tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.