Skip to content Skip to navigation

Thông báo AI joint seminar

Phòng ĐTSĐH&KHCNthông báo các anh chị, các thầy cô thông tin về AI joint seminar tổ chức bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phối hợp với nhiều trường, viện trên cả nước.

https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu

Ngày mai 27/10/2022 là seminar tháng 10/2022 với chủ đề về Reinforcement Learning. Thông tin chi tiết có ở đây 

https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu?userkey=thong-tin-talk-5

Kính mời các anh chị, thầy cô quan tâm tham gia (trực tiếp tại VIASM và trực tuyến với người ở xa) 

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN