Skip to content Skip to navigation

Tham khảo thông tin danh sách giảng viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các Anh/Chị học viên có thêm thông tin tham khảo các hướng nghiên cứu của đội ngũ các GVHD - nhà Khoa học, Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi thông tin cần thiết đến các Anh/Chị học viên đã và đang quan tâm về việc đăng ký xét duyệt đề tài luận văn, tìm GVHD. Chi tiết cụ thể xem tại link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMtoVO53Ds5owYlL7KxX7ihuF_8LE-6K...

Đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trương, cố gắng và chủ động liên hệ tìm GVHD để có thể đăng ký xét duyệt đề tài luận văn sớm nhất theo đúng tiến độ đào tạo quy định.

Thân chúc các Anh/Chị học viên thành công trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học bằng chính đam mê và nỗ lực của chính mình.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.