Skip to content Skip to navigation

Quyết định sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 44 Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Quyết định số 77_QD_DHCNTT_DTSDH, ngày 04_09_2014,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên quyết định số 131 /QĐ-DHCNTT, ngày 16-03-2017 về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 44 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 04 tháng 09 năm 2014 (File đính kèm).

Lưu ý:

- Điểm b, Khoản 2, Điều 44 là quy định điều kiện tiếng Anh cho phép bảo vệ tối thiểu từ bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt nam hoặc tương đương: IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEIC; 450, VNU-EPT: 201.

- Khi xét tốt nghiệp học viên phải đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo Quy định của ĐHQG HCM.

 

Trân trọng thông báo.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.