Skip to content Skip to navigation

[ Nhắc lại] Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 2016, K 2017 ngành Khoa học Máy tính (8480101) và Công nghệ Thông tin  (8480201) đã được giao đề tài về kế hoạch  nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ  vào tháng 6 năm 2020.

Chi tiết cụ thể xem tại link sau:https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-va...

Phòng ĐTSĐH&KHCN.