Skip to content Skip to navigation

[Nhắc] - Đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc đến các Anh/ Chị học viên chưa đăng ký xét duyệt đê tài luận văn thạc sĩ về việc khẩn trương, lưu ý đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2020 để sớm hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng thời hạn.

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 18/09/2020

Chi tiết cụ thể xem tại link sau: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-duyet-de-tai-luan-...

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.