Skip to content Skip to navigation

Mới! Thông báo gia hạn thời gian đăng ký xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 2017,2018  về việc gia hạn thêm thời gian đăng ký nộp xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 bổ sung năm 2020 như sau:

Thời hạn nộp trước đây: 30/06/2020 (thứ ba) tại link: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/nhac-laithong-bao-dang-ky-xet-duyet-de-t...

Thời gian gia hạn nộp: 17/07/2020 (thứ sáu).

Đề nghị các Anh/Chị học viên lưu ý, thực hiện đúng theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.