Skip to content Skip to navigation

Lưu ý!Thông báo Quyết định gia hạn đào tạo sau hai năm đối với khóa 2016 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 2016 đợt 1 (có nộp đơn xin gia hạn thời gian đào tạo sau hai năm) về quyết định gia hạn đào tạo tại số 619/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 08 tháng 10 năm 2018 như sau:

  • Cho phép 11 HV ngành CNTT
  • Cho phép 15 HV ngành KHMT
  • Thời gian đào tạo được gia hạn: đến hết ngày 30/03/2019

Sau thời hạn trên, yêu cầu các Anh/ Chị học viên phải có minh chứng về điều kiện tiếng Anh đạt hay có đăng ký xét duyệt đề cương (đối với những học viên trước đây chưa đăng ký), đăng ký bảo vệ luận văn (nếu đã được giao đề tài). Căn cứ vào nguyện vọng, cam kết nỗ lực, phấn đấu thực hiện được trong số những yêu cầu đề nghị trên của các Anh/Chị học viên, Trường sẽ tiếp tục xem xét gia hạn lần 2 cho các Anh/Chị học viên để hoàn thành nhiệm vụ học tập, đảm bảo đúng tiến độ đào tạo.

Chúc các Anh/ Chị thành công!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.