Skip to content Skip to navigation

Lưu ý!Thông báo gia hạn nộp luận văn hiệu chỉnh sau bảo vệ đợt 2 năm 2021

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID, thực hiện theo chỉ thị 16 của CP về việc giãn cách xã hội, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên đã bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2021 thông tin về việc gia hạn thời gian nộp luận văn đã hiệu chỉnh như sau:

Thời hạn trước đây: 05/08/2021

Thời gian dự kiến gia hạn: đến ngày 25/09/2021. (cập nhật gia hạn lần 2).

Do tình hình dịch phức tạp và vẫn tiếp tục trong thời gian thực hiện giãn cách, vì vậy lịch dự kiến nộp sẽ thông báo sau, dự kiến đầu tháng 10/2021. Tranh thủ trong thời gian này, các Anh/ Chị học viên chuẩn bị sẵn hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp trước để khi liên hệ tại Thủ Đức nộp luôn nhé.

Thời gian dự kiến nhận hướng dẫn, thủ tục hiệu chỉnh tại Phòng ĐTSĐH&KHCN (sẽ thông báo sau).

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.