Skip to content Skip to navigation

[Lớp ôn tập TSSĐH]-Thông báo nghỉ môn Toán cho máy tính tối thứ bảy ngày 20/4/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên lớp ôn tập chuẩn bị TSSĐH đợt 1 năm 2019 như sau: 

Tối thứ bảy, ngày 20/4/2019 , môn Toán cho máy tính do thầy Cao Thanh Tình phụ trách nghỉ.

Thầy sẽ dạy bù vào tối thứ bảy ngày 04/5/2019.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.