Skip to content Skip to navigation

Lịch học sau Tết âm lịch 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học bắt đầu từ thứ bảy ngày 16/02/2019 (nhằm ngày 12/01/2019 âm lịch) các lớp học bình thường.

Trân trọng.