Skip to content Skip to navigation

Lịch học môn Công nghệ phần mềm tiên tiến (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học như sau:

Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến do thầy TS. Nguyễn Văn Vũ phụ trách sẽ học buổi cuối vào chiều thứ bảy ngày 04/5/2019.

Lịch thi chiều thứ bảy ngày 11/5/2019.

Trân trọng.