Skip to content Skip to navigation

Khảo sát dự định học cao học

Mời các bạn sinh viên, cựu sinh viên Trường ĐH. Công nghệ Thông tin và các anh chị có quan tâm đến chương trình đào tạo Sau đại học tham gia khảo sát dự định học cao học tại đây: goo.gl/9KwTRV

Xin trân trọng cảm ơn các anh chị.