Skip to content Skip to navigation

KHẨN!!!Thông báo nộp đơn gia hạn đối với khóa tuyển 11 đợt 2 năm 2016 (bổ sung thêm thông tin trên form online)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 2 (2016) về việc nộp đơn gia hạn đào tạo sau hai năm chính thức theo mẫu và điền thông tin trên form online https://docs.google.com/forms/d/1yjx8-TsdUTXkBar9Nj0MptjQZYFkLdvdr3CJ3oX...

Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018.

Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn và form online sẽ không được xét gia hạn.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN