Skip to content Skip to navigation

KHẨN!!!Thông báo nộp đơn gia hạn đối với khóa tuyển 11 đợt 2 năm 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 2 (2016) về việc nộp đơn gia hạn đào tạo sau hai năm chính thức theo mẫu đính kèm.

Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018.

Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn sẽ không được gia hạn theo qui định.

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện:

- Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định

- Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên

- Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét va hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: