Skip to content Skip to navigation

Khẩn!!! Thông báo nhắc thực hiện khảo sát môn học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thực hiện khảo sát môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên ở học kỳ hai và học kỳ hè theo thông báo số 37/TB-ĐHCNTT ngày 23 tháng 05 năm 2019 từ Phòng Thanh tra Pháp chế và Đảm bảo chất lượng.

Việc thực hiện khảo sát của các Anh/Chị sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giảng dạy. Phòng thông báo các Anh/Chị học viên chưa thực hiện khảo sát tích cực thực hiện theo thông báo.

Thời gian thực hiện khảo sát gia hạn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/8/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN