Skip to content Skip to navigation

Khẩn!!! Thông báo đổi giờ học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học có thay đổi như sau:

- Tối thứ tư 27/12/2017 : học môn Xử lý tín hiệu số nâng cao, môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng nghỉ

- Tối thứ sáu 29/12/2017: học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao nghỉ

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN