Skip to content Skip to navigation

Khẩn! Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ ngày 22/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo chính thức lịch thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra của Trường Đại học Khoa học tự nhiên ngày 22/12/2019 tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/2019/11/15/thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-ky-thi-ngay-22-12-2019

Do tùy thuộc vào số lượng đăng ký nếu đủ số lượng đăng ký Trường ĐHKHTN sẽ chốt danh sách sớm theo kế hoạch dự kiến. Vì vậy, để có thể chắc chắn, đề nghị các học viên đăng ký đơn và đóng tiền lệ phí sớm tại link sau:

1. Đăng ký tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5mPrDPf0KGzcJ2Uqj0wgcKRkoolKmOx...

2. Thời hạn hoàn tất đăng ký tại UIT: 25/11/2019. Học viên sẽ liên hệ nộp đơn đăng ký (theo file đính kèm), đóng lệ phí: 650,000 đồng theo email: thuyntd@uit.edu.vn (cô Thúy sẽ hỗ trợ đăng ký giúp với Trường ĐHKHTN).

3. Cấu trúc đề thi xem tại file đính kèm.

Đề nghị các Anh/Chị học viên có nhu cầu, khẩn trương đăng ký.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.