Skip to content Skip to navigation

Khẩn! Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ ngày 22/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên có nhu cầu đăng ký thi ĐGNL tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra bậc thạc sĩ đợt cuối năm 2019, ngày 22/12/2019 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG - HCM (nếu đăng ký đủ số lượng thi, sẽ tổ chức), đề nghị các Anh/ Chị học viên khẩn trương  thực hiện như sau:

Thời hạn đăng ký online: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2019.

1. Đăng ký tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5mPrDPf0KGzcJ2Uqj0wgcKRkoolKmOx...

2. Điền vào form: https://sdh.hcmus.edu.vn/2019/11/06/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-ngay-22-12-2019/ 

Nếu đủ số lượng khi có thông báo sau ngày 20/11/2019. Học viên sẽ liên hệ nộp đơn đăng ký, đóng lệ phí: 650,000 đồng theo email: thuyntd@uit.edu.vn (cô Thúy sẽ hỗ trợ đăng ký giúp với Trường ĐHKHTN).

Đề nghị các Anh/Chị học viên có nhu cầu, khẩn trương đăng ký.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.