Skip to content Skip to navigation

Khẩn! nhắc học viên khóa 2015 đăng ký xét duyệt đề cương LVTHS

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ đào tạo, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nhắc các Anh/ Chị học viên khóa 2015 chưa đăng ký đề cương làm luận văn thạc sĩ (danh sách đính kèm) quan tâm, lưu ý, khẩn trương đăng ký đề cương để được xét duyệt trong đợt sớm nhất.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.