Skip to content Skip to navigation

Khẩn! Lưu ý! Thông báo thông tin danh sách CBHD, Hướng nghiên cứu, danh sách đề tài của HVCH

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các Anh/Chị học viên có thêm thông tin tham khảo các hướng nghiên cứu của đội ngũ các GVHD - nhà Khoa học, Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi thông tin cần thiết đến các Anh/Chị học viên đã và đang quan tâm về việc đăng ký xét duyệt đề tài luận văn, tìm GVHD. Chi tiết cụ thể xem tại link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17JFrsPwvOqJmYbiYBRwqLFbYAkNM3qTmezxkwJLn_Ms/edit#gid=730751792

Đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trương, cố gắng và chủ động liên hệ tìm GVHD để có thể đăng ký xét duyệt đề tài luận văn sớm nhất theo đúng tiến độ đào tạo quy định.

Thân chúc các Anh/Chị học viên thành công trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học bằng chính đam mê và nỗ lực của chính mình.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.