Skip to content Skip to navigation

Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2016 như sau:

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ: (file đính kèm)

Phòng ĐTSĐH&KHCN