Skip to content Skip to navigation

Kết quả thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ năm 2017, ngành KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi thông báo kết quả thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ của Khoa KHMT đến các học viên đã đăng ký thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHMT tháng 12 (file đính kèm).

Lưu ý:

1. Ngày 06 - 07/03/2017 (thứ hai, thứ ba), các học viên liên hệ Thầy Ngô Tuấn Kiệt (trợ lý Khoa KHMT) để nhận các phiếu đánh giá, nhận xét về đề cương qua email: kietnt@uit.edu.vn với tiêu đề gửi mail như sau: V/v nhận xét đề cương LVTHS, ngành KHMT đợt 1 năm 2017.

2. Khẩn trương chỉnh sửa đề cương luận văn theo nhận xét của Hội đồng thẩm định.

3. Trường sẽ giao quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ chính thức sau khi các học viên đã hoàn tất việc nộp lại 01 đề cương luận văn thạc sĩ (đã chỉnh sửa và đóng bìa), có chữ ký xác nhận của GVHD, học viên cao học với điều kiện GVHD còn chỉ tiêu. Sau đó, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ nộp lại Khoa KHMT quản lý.

-Thời hạn nộp: ngày10/03/2017 (thứ sáu).

- Địa điểm nộp: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN,Trường Đại học Công nghệ Thông Tin,Khu phố 6, P.Linh Trung, Thủ Đức.

Lưu ý: các học viên Khóa 8, 9 nộp khẩn trương để giao đề tài kịp bảo vệ trong thời gian còn hạn đào tạo.

Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.