Skip to content Skip to navigation

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015.

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.