Skip to content Skip to navigation

Gia hạn nộp hồ sơ học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020

 Phòng gửi văn bản số 2018/ĐHQG-SĐH ngày, 04/11/2020 về việc :

Gia hạn nộp hồ sơ học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020.

Anh/Chị xem văn bản đính kèm

Trân trọng

File đính kèm: