Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH]-V/v mở thêm môn học Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12, khóa 13 về việc mở thêm môn học-học kỳ từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 như sau:

  • Tên môn học: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
  • Thuộc ngành: CNTT.
  • Thời gian học: chiều chủ nhật (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), bắt đầu học từ ngày 16/6/2019.
  • Sỉ số lớp học: tối đa 45 học viên.
  • Địa điểm học: Phòng 5.1- 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM.

Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký môn học từ ngày 28/5/2019 đến khi đủ số học viên đăng ký (45 hv). 

Lưu ý:

  • Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trên hệ thống. Danh sách thi kết thúc môn học sẽ căn cứ trên danh sách này. Học viên nào vắng thi xem như điểm thi=0.
  • Ưu tiên học viên đúng ngành đăng ký
  • Học viên khác ngành có thể đăng ký nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.
  • Sau khi môn học khai giảng 1 tuần, Phòng không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung hoặc hủy môn.
  • Học viên cần hỗ trợ, liên hệ cô Minh, email: minhdtt@uit.edu.vn, cô Cương, email: cuongvtl@uit.edu.vn

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN