Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH]-Về việc gia hạn thời gian đăng ký các môn học thuộc HKII/2018-2019

Để đảm bảo tiến độ học tập, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 đợt 1, khóa 12 đợt 2, khóa13 đợt 1, khóa 13 đợt 2 về việc gia hạn thời gian đăng ký các môn học đến hết ngày 16/01/2019. Học viên đăng ký môn học bổ sung trên hệ thống.

Lưu ý:

  • Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.
  • Anh/chị học viên được đăng ký tối đa 20TC trong một học kỳ.
  • Học viên cần hỗ trợ, liên hệ cô Minh, email: minhdtt@uit.edu.vn, cô Cương, email: cuongvtl@uit.edu.vn

Trân trọng.