Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH] - Thông báo xét duyệt đề cương đợt vét trong tháng 4/2019 dành cho Khóa 2015

Nhằm tạo điều kiện cho các Anh/Chị học viên đến thời điểm này (chưa đăng ký xét duyệt đề cương) để có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập theo thời gian đào tạo cho phép tối đa đối với khóa 2015 (đợt 1) đến tháng 8/2019 và (đợt 2) đến tháng 12/2019, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học khóa 2015 về việc đăng ký xét duyệt đợt vét trong tháng 4 như sau:

Thời hạn nộp: ngày 25/04/2019 (thứ 5), Học viên thực hiện theo quy định như sau:

  • Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN
  • Mẫu đề cương theo mẫu: http://bit.ly/2TNqS7J
  • Yêu cầu: upload (thông tin đề cương - file pdf). Tại thời điểm này, chưa cần phải có chữ ký của CBHD nhưng phải gửi mail thông qua GVHD đồng ý trước khi nộp.
  • Nếu GVHD hiện công tác ngoài ĐHQG-HCM. Học viên  phải nộp LLKH có xác nhận tại nơi công tác của GVHD. Nộp cả file mềm PDF qua email: qlsdh@uit.edu.vn và bản cứng tại Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Đề nghị các Anh/ Chị học viên khẩn trương, hoàn thành đề cương nộp đúng theo quy định.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.