Skip to content Skip to navigation

[ĐTSĐH]-Thông báo nghỉ học ngày 18-19/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

  • Ngày 18/5/2019 (thứ bảy) và ngày 19/5/2019 (chủ nhật): các lớp nghỉ.
  • Lý do: TSSĐH đợt 1 năm 2019.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.