Skip to content Skip to navigation

[CH14] - Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối 07/10/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên lớp cao học khóa 14 nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối nay 07/10/2019. Học viên làm bài tập trực tuyến trên classroom.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN