Skip to content Skip to navigation

[CH14] Thông báo lịch học môn Toán, môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 2019 đợt 1 (Ngành CNTT và KHMT) lịch học như sau: 

1. Môn Toán (4TC) do Thầy TS. Dương Tôn Đảm phụ trách

- Thời gian : 13g30 chiều chủ nhật ( 03/11/2019- 19/01/2020: 12 buổi, buổi cuối học viên tự ôn do nghỉ tết)

- Phòng học : 5.1, cơ sở Điện Biên Phủ.

2. Môn Triết (3TC) do Thầy TS. Bùi Văn Mưa phụ trách

- Thời gian : 07g30 sáng chủ nhật ( 17/11/2019- 12/01/2020: 09 buổi)

- Phòng học : 5.1, cơ sở Điện Biên Phủ.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN