Skip to content Skip to navigation

[CH14] -Thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 1 ngành KHMT và CNTT lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách.

Thời gian : Tối thứ hai từ 7/10/2019 -18/11/2019 (7 buổi)

Địa điểm: Phòng 5.1.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN