Skip to content Skip to navigation

[CH14-2019] Thông báo nhận thẻ học viên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 14 -2019 đến văn phòng Sau đại học tại số 291, Điện Biên Phủ, P7, Q3, TpHCM để nhận thẻ học viên.

Thời gian : Ngày 24-25/8/20219

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN