Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Thông báo nghỉ môn PPNCKH chiều thứ bảy ngày 06/10/2018 06/10/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Chiều thứ bảy, ngày 06/10/2018 , môn PPNCKH do thầy Đỗ Phúc phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.