Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ hai ngày 24/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

Tối thứ hai, ngày 24/12/2018 , môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, do thầy Lê Đình Duy phụ trách nghỉ.

Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.