Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Thông báo nghỉ học ngày 20-21/10/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: 

  • Ngày 20/10/2018 (thứ bảy) và ngày 21/10/2018 (chủ nhật): lớp nghỉ
  • Lý do: TSSĐH đợt 2 năm 2018.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.