Skip to content Skip to navigation

[CH13] Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách như sau:

Sáng thứ bảy : Bắt đầu từ 8g00 từ ngày 12/10/2019 -04/01/2020 (Tổng cộng 12 buổi, Nghỉ ngày 19/10/2019: Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2)

Lưu ý: Danh sách đăng ký theo file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN