Skip to content Skip to navigation

[CH13] - Thông báo dời lịch giảng môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch giảng môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách đến ngày 16/11/2019 bắt đầu do Cô bận công tác.

Trân trọng thông báo.

Phòng ĐSĐH&KHCN