Skip to content Skip to navigation

[CH13]-Thời khóa biểu các môn tự chọn

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 13 đợt 1 thời khóa biểu các môn tự chọn . Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2018. Riêng môn Ngôn ngữ học máy tính đăng ký bắt đầu từ ngày 13/9/2018 đến hết ngày 22/9/2018.  Ngày 22/9/2018 bắt đầu học. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trện hệ thống.

Lưu ý:

  • Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học ( đối với những trường hợp đăng ký học khác ngành Anh/Chị vui lòng gửi đơn đăng ký ( theo mẫu trên Biểu mẫu) về phòng).
  • Tài khoản để đăng nhập và đăng ký học phần đã được cấp cho các anh/chị trong ngày sinh hoạt đầu khóa.
  • Sau khi môn học khai giảng, Phòng không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung hoặc hủy môn.
  • Học viên các khóa khác (CH12-CH11-CH10), nếu chưa đủ tín chỉ có thể đăng ký học cùng.
  • Học viên cần hỗ trợ, liên hệ cô Minh, email: minhdtt@uit.edu.vn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 

File đính kèm: