Skip to content Skip to navigation

[CH13-2018] Thông báo mở môn mới cho khóa 13 (2018)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dự kiến vào đầu tháng 9 (sáng thứ 7) sẽ mở môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng (4TC) do PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh giảng dạy. Phòng sẽ mở đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 22/08/2019. (số lượng khoảng 50HV)

https://docs.google.com/forms/d/1IM1N4w6gGbxQdiQWrmL_pWUV1Xzg8BrA8G4_0ki...

Đối tượng đăng ký: Những học viên khóa 13 đã đăng ký hai môn Cơ sở dữ liệu nâng cao và Nguyên lý và phương pháp lập trình cùng với những bạn chưa đăng ký được môn học nào trong học kỳ này. Những học viên này sau khi chọn đăng ký học môn Khai thác dữ liệu thì mặc định sẽ hủy hai môn Cơ sở dữ liệu nâng cao và Nguyên lý và phương pháp lập trình đã đăng ký, và những bạn còn lại không đăng ký môn này phòng sẽ chọn danh sách để bổ sung vào hai lớp Cơ sở dữ liệu nâng cao và Nguyên lý và phương pháp lập trình đang học.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN