Skip to content Skip to navigation

[CH12]-Về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nộp Đồ án môn Thuật toán và Phương pháp giải quyết vấn đề như sau:

Thời gian nộp: ngày 06-07/10/2018 (thứ bảy, chủ nhật), từ 9 giờ đến 11 giờ.

Địa điểm : Phòng ĐTSĐH&KHCN, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM

Lưu ý: Sau thời hạn trên, Phòng sẽ không nhận Đồ án, học viên vui lòng liên hệ giảng viên để nộp.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN