Skip to content Skip to navigation

[CH12-CNTT]-Thời khóa biểu từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019 (bổ sung)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 thời khóa biểu học kỳ 2 của năm học 2018-2019 (bổ sung). Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 05/01/2019. Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trên hệ thống.

Theo lịch học mới, buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ 17 giờ 30 (tối thứ hai) ngày 07/01/2019.

Lưu ý:

  • Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.
  • Sau khi môn học khai giảng 1 tuần, Phòng không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung hoặc hủy môn.
  • Học viên cần hỗ trợ, liên hệ cô Minh, email: minhdtt@uit.edu.vn, cô Cương, email: cuongvtl@uit.edu.vn

Trân trọng.